Categorie
Afhankelijkheid in Liefde

  Crystal Webshop     07-05-2014     Reacties (0)

11 april 2014 

Afhankelijkheid in Liefde

Als je jezelf afhankelijk maakt van een ander
Zul je nooit de Kracht van Onvoorwaardelijke Liefde begrijpen
Aardse liefde is vaak het ‘willen bezitten’
Goddelijke Liefde is vrij laten om je Ware Zelf te mogen ZIJN

Als de Goddelijke Liefde in je Hart ontwaakt
Dan is je Ziel in connectie met je Hart
Pas als je je Ziel leert kennen, kun je waar geluk ervaren
Niet continu in dit aardse leven
Maar met vallen en opstaan
Heb geduld met jezelf
En wees niet boos op jezelf als je ‘niet snel genoeg gaat’

Op het moment dat je inziet
Dat al jouw emoties bij jou horen
En er mogen ZIJN
Zul je ze direct Los kunnen laten
Vanuit een Innerlijk Weten

Je ogen zijn geopend
Vanuit een liefdevolle energie stroom 
Die altijd aanwezig zal blijven
Dan sterk; dan meer op de achtergrond
Maar dit WETEN zal je nooit meer verlaten

En hoe meer jij jezelf hierop afstemt
Hoe meer je je eigen Ziel zult gaan begrijpen
Hoe makkelijker het ook is om je ‘aardse ik’ 
te volgen qua stemmingen

Jij bent niet enkel je aardse ik
En diep in je Hart Wéét je dat al
En toch, toch durf je niet te geloven
In de grootsheid van jouw Ziel!

Laat maar gaan, en laat los
Van alles wat je eens dácht te zijn

Neem een duik in je Onderbewustzijn
En baad je in alle emoties die eens waren
Je kunt er afstand van nemen
Je kunt ze zien als slechts ‘een deel van jou’
Maar je identificeert je er niet meer volledig mee

Dit is het begin van het proces van Zelf-Bevrijding
En iedereen bewandelt dit Pad in zijn eigen tempo

Gun een ieder zijn ruimte
En wees niet boos of teleurgesteld als zij jou niet 
begrijpen of aanvoelen
Het is zoals het IS
En alles is oké
Je hoeft geen bevestiging meer te krijgen van buitenaf
Want diep in je Hart heb jij je Zelf teruggevonden!
En heb jij hun aandacht/liefdes energie, 
Niet meer nodig om gelukkig te zijn

Deze Goddelijke Liefdesvonk zal je nooit meer verlaten
Koester ze en voed haar dagelijks
Opdat ze Eeuwig stralen mag
En je elke dag een stapje verder mag komen op jouw Pad
Niet wetende waar het eindigt...

Want de reis op zich is al mooi en interessant genoeg
Om een eeuwigheid verder te groeien ! 
Richt je niet op het eindpunt
Maar geniet van de reis
Zodat je ook echt gelukkig mag zijn
Met wie jij Hier en Nu BENT

Arlette van der Hoeven  ©

www.crystalwebshop.nl © 


 

Lees meer

Gebedje Engelen

  Crystal Webshop     27-03-2014     Reacties (0)

Gebedje voor hen die het moeilijk hebben 

Lieve Engelen,

Willen jullie het Goddelijke Licht over mij laten schijnen
Zodat ik Onvoorwaardelijke Liefde mag voelen
Tot in de Kern van mijn Wezen

En moge deze Goddelijke Lichtstralen
Alle twijfel, angsten en onzekerheid doen verdwijnen

Willen jullie mij de Goddelijke Vonk tonen
Die in mij, en in een ieder voortleeft
Zodat ik her-inneren mag
Waaruit we allen Ontstaan zijn, en naar terug keren

Ik draag over; mijn pijn, verdriet, angst (enz.)
Willen jullie deze emoties Transformeren
Naar het Licht
Zodat ik Bevrijd mag zijn
Van alle aardse ballast

En ik mijn Innerlijk Kind mag laten ontwaken
In een wereld vol magie en creativiteit
Waarin ik mijn Ware Zelf mag zijn

Ik zal dan herinneren, dat illusies er zijn
Om doorbroken te worden
Dat er geen wit is zonder zwart
En er geen leiding beter is
Dan mijn eigen Innerlijke Leiding

Vervul mij nu met Goddelijk Goudwit Licht
Die mijn Hart overstromen mag
Zodat dat vonkje weer volop mag gaan strálen
Vol warmte, genegenheid en Innerlijke Vrede
In Acceptatie met Al dat Is

Opdat mijn Ziel Vrij mag vliegen
In dimensies van Vreugde en Eigenwaarde 

Dank jullie, lieve Engelen
Voor jullie onvoorwaardelijke steun
In de levenslessen op Aarde

In Liefde, Licht, Kracht,
Zelfheling, Transformatie en Bevrijding

Arlette van der Hoeven ©

www.crystalwebshop.nl © 
 

Lees meer

Alle delen van jezelf Aanvaarden

  Crystal Webshop     21-12-2013     Reacties (0)

21 december 2013
 
Alle delen van jezelf Aanvaarden
 
Ontdek alle delen van jezelf
Analyseer ze
Ga in gesprek met ze
Ga de uitdagingen aan
Die je Ziel je heeft aangereikt
 
Ook je Hogere Zelf laat je zien
Dat jouw Wezen Oneindig is
En dat je te allen tijde
De sleutels bezit om deuren te openen
Altijd d.m.v. volledige Acceptatie,
Zelf-Liefde en Zuiverheid
 
Alles wat jou raakt;
Wat je pijn doet
Raakt een deel in jou
Dat om Heling vraagt
Geen Heling vanuit ‘het mag er niet meer zijn,
Dat deel van mij is “slecht”
Maar Heling vanuit Zelf-Acceptatie
 
Jij kunt jezelf pas koesteren
Als je ál jouw delen accepteert,
En na de Acceptatie komt Inzicht
Vervolgens Bevrijding
Zodat je je waarlijk LOS mag maken
Van alles wat nog ‘aan je kleeft’
Uit je verleden, vorige levens
En andere dimensies
 
Ieder mens gaat hier doorheen
Maar wij zijn allen menselijk én Goddelijk
Want zonder de Goddelijke Kern
Kan er geen leven ontstaan
Goddelijke Liefde is OOK Zelf-liefde
 
Wij planten een zaadje (het Bewustzijn)
Die langzaam tot ontspruiting mag komen
Die de mensheid zélf mag gaan ontdekken
 
Hier en Nu
In zijn of haar eigen Hart
Dáár waar alle Liefde, Kracht en wonderen schuilen
Daar waar het leven oneindig door cirkelt
In lagen van Licht, Vrede en Balans
 
De Balans op de Aarde móet hersteld worden
Maar dit kan pas bereikt worden
Door de Balans IN jezelf terug te vinden
Juist daarom is zelf ontwikkeling
Ook Liefde voor het Zelf;
En daardoor Liefde voor de gehele mensheid,
Moeder Aarde, en het Universum
 
Alle heftige emoties mogen doorleefd worden
Een plekje krijgen
In jouw Nieuwe Zelf
Zodat je alle facetten van jezelf
Bij kunt slijpen
Van een ruwe, naar een prachtige
Gepolijste diamant
Die zichzelf her-kent
In al haar Schoonheid, Zuiverheid en Liefde
Voor Al wat Is
 
Her-inner je Nu
Ontwaak!
 
En je zult langzaam gaan begrijpen
Wat er achter deze woorden schuilt
 
Een enorm diepe Oerliefde
Die met geen woorden te omschrijven zijn
Een koesterende krachtige Liefde
Die haar weg zal vinden naar
De Kern van je Hart
 
Om je hele Wezen te ver-lichten
En je te doen beseffen
Dat jij Hier en Nu
Op mag gaan staan
Je plekje in mag nemen
En je WAARDIG mag voelen
Om dit Pad van Zelf-Ontwikkeling
Volledig te Aanvaarden
Met alle ups en downs
Zoals het leven geleefd dient te worden
 
Word wakker
En Erken
Je Gouden Goddelijke Kern
Die voor Eeuwig door straalt
In dit Universum en daarbuiten
 
Ik ben jullie geliefde broeder Metatron
Wij zijn Eén in de Goddelijke Liefde
 
Arlette van der Hoeven ©
Crystal Webshop ©
 

www.crystalwebshop.nl

Lees meer

Boodschap De Weg naar Binnen

  Crystal Webshop     14-12-2013     Reacties (2)

12 december 2013
 
De Weg naar binnen
 
Waar Geluk en Vrede is niet te vinden
Buiten jezelf
De weg naar binnen is de enige Weg
Tot Zelf-Verlichting
Het leven bestaat uit vele dimensies
Van groei
Sterven en wedergeboorte
 
Maar alleen zij
Die waarlijk zichzélf willen leren kennen
Op Kosmisch niveau
Die hun Ziel willen laten spreken
Zullen de Universele Waarheden gaan ontdekken
Het leven is geen mysterie
Zij is kristalhelder
Voor hen die Zien willen
 
Naar binnen keren is
Al je angsten aangaan
In eenzaamheid leven
En er vervolgens achterkomen
Dat er geen leegte IN jou bestaat
Er is enkel Oneindige Liefde
Die strómen wil!
 
Het vraagt moed
Om je Ware Zelf te leren kennen
Want het is voor elk mens moeilijk
Om zichzelf 100% te accepteren
Maar als je gaat inzien
Dat je Ziel perfect is
Ook in de levenslessen die het op je Pad brengt
Zul je gaan begrijpen
En zul je langzaam aan Wéten
Dat alles een doel heeft
Dat jouw leven zo verloopt
Omdat je Ziel het aan kan
 
We leven in bijzondere tijden
Van grote Transformatie
Ook jij maakt hier deel van uit
Omdat je gekozen hebt om NU te leven
In deze Gouden Tijd die weer zal herrijzen
Echter is er nog veel geduld en kracht voor nodig
En bovenal Liefde van de mensheid
Naar onze Moeder Aarde
Maar ook in Zuivere Connectie
Met andere Sterrenstelsels
Want we zijn allen Eén
Eén in Liefde
Dát is wat ons bindt
 
De mens is nu zoekende,
Meer dan ooit
En het duister en het Licht
Lijkt een strijd aan te gaan
Waar geen einde aan komt
 
Probeer erdoor heen te kijken
Probeer te zien wat er nog meer speelt
Want duister en Licht hóeven geen strijd aan te gaan
Het is de innerlijke strijd die wij met onszelf voeren
Die in alle hevigheid los barst!
 
Probeer je steentje bij te dragen
Door de strijd IN jezelf aan te gaan
Je emoties waarlijk te ervaren en doorleven
Ze niet langer weg te stoppen,
Denkende dat dát de oplossing is
Emoties zijn je geschonken
Om van te leren
En jezelf nóg beter te leren kennen
 
Spiritualiteit is óók hevigheid in emoties
We zien het overal om ons heen
Het ego dat zich laat horen
De angst die spreekt
Het hoort bij het leven
En het MAG er Zijn
Toch kun je zelf de keuze maken
Om je Hart te volgen
En trouw te blijven aan dit gevoel IN jouw Hart
 
Er zullen vele zelfopgelegde Meesters op gaan staan
Schreeuwend dat je hen moet volgen
Maar deze tijd is voorbij
Ze is niet langer noodzakelijk
Want de tijd is aan jullie, de Aardemens
Om OP te gaan staan
Ieder voor zich
Om je eigen Weg te bepalen
 
Je hoeft niemand te vereren
Of op te hemelen
Want ook JIJ bent Goddelijk
Net zoveel als ieder ander
Vergeet dit nooit!
Het was en IS je Geboorterecht
Die samengaat met de magie van het leven
 
Ook het ego hoort bij jou
En leert je vele belangrijke lessen
Het is niet ‘slecht’
Het IS gewoon daar
Om je een Spiegel voor te houden
 
Op het moment dat je echt naar binnen keert
En de strijd met de demonen in jezelf aangaat
Zul je erachter komen
Dat er geen strijd meer nodig is
Je ziet en begrijpt
Maar boven al VOEL je
Wat je altijd al wist
Daar, diep in jouw Hart
 
Innerlijke Vrede zal zijn intrede doen
En Inzichten zullen elkaar in rap tempo opvolgen
Jij bent Ontwaakt
En nog altijd lerende
En niet beter dan een ander
Maar te allen tijde MAG je in Liefde blijven staan
Wat niet betekent dat je geen respect voor jezelf hoeft te hebben
Wat niet betekent dat je je grenzen niet aan zou mogen geven!
 
Zelf-Liefde is Zelf-Respect
En enkel hiermee dwing je respect af
Niet naar de buitenwereld
Maar naar je Ware Zelf
Waar het uiteindelijk altijd om draait
Als jij gaat VOELEN dat je het waard bent
Zul je dit uitstralen de wereld in
Maar ook naar andere dimensies toe
En pas dan zal je innerlijke en uiterlijke wereld
Gaan veranderen
Dit is niet af te dwingen
Dit is een Innerlijk Proces
Waar iedere Ziel vroeg of laat
Doorheen gaat
 
Zelf Twijfel hoort erbij
En houdt je ergens ook goed gegrond
En met beide benen op Moeder Aarde
Maar laat deze twijfel je niet langer
Naar beneden halen
Want dan voel je ongelukkig, angstig,
Ziek en vermoeid
 
De Transformatie op planeet Aarde
En vele andere Sterrenstelsels
Mag zich gaan voltooien
En jullie mogen er deel van uit gaan maken
Realiseer je te allen tijde dat jouw gedachten
Tevens deze wereld
En het Universum creëren
En het is de gedachte over jezélf
Die HET VERSCHIL gaat maken
 
Als je Bewustzijn zich opent
En je waarlijk Open gaat staan
Voor nieuwe ideeën, inzichten en
Een nieuwe manier van leven
Pas dan zul je je Innerlijk kunnen Bevrijden
Van de strijd ‘die eens was’
 
Her-inner jezelf
Als de Gouden Feniks die elke keer opnieuw
Herrijst uit haar as
Getransformeerd
Krachtiger dan ooit!
Met nieuwe inzichten en Wijsheid
Vervolgt zij dan haar weg
Vliegend door dimensies
En Wetend wat haar te wachten staat
Zij beziet haar toekomst niet in angst
Maar in geluk, Vrede en Liefde
Want dit is een Bewustzijnstoestand
En heeft niets te maken met de buitenwereld
 
Natuurlijk is alles wat er Nu gebeurt op Moeder Aarde
Een gevolg van een gebrek aan eigenwaarde
Van vele Zielen
Die niet meer ‘durven te geloven’
Daarom is geloof in ook nooit voldoende geweest
Om tot Ware Verlichting te komen
Uiteindelijk zul je Weten
En in dit Weten je Pad vervolgen
 
Het proces naar Weten
Heeft tijd nodig
Neem die tijd dan ook
 
Als je echt wilt weten Wie jij bent
Hoef je enkel te Her-inneren
Herinneren is de Weg naar Huis
Alle sleutels bevinden zich in jouw Hart en Ziel
Als je daar een connectie mee legt
Zullen de antwoorden komen
Bij ieder mens op een andere manier
Maar te allen tijde Zuiver
Indien jij je Zuiver afstemt
Klaar om echt te HOREN,
Te Zien en te Voelen
 
Als je intentie niet is om Zuiver te groeien
Zullen de antwoorden langer op zich laten wachten
Er is dan nog ´oud zeer´ wat eerst uitgewerkt dient te worden
Alvorens de antwoorden komen
En als de antwoorden daadwerkelijk komen
Zul je versteld staan
Van hoe simpel de Waarheid
Kosmische Universele Waarheid
Eigenlijk is!
 
En je zult gaan begrijpen
Hoe de Oude Wijzen leefden
Het is niet ingewikkeld
Je denken maakt het ingewikkeld
Maar dat is Universele Waarheid nooit
 
Ga jouw Weg nu, mooie Ziel
Vervolg je eigen unieke Pad
En heb geen angsten meer
Want angsten zijn ook sleutels op je Pad
Net als al jouw emoties
Zo mooi geschonken door de Oerbron
Zij horen bij jou
Maar hoeven je niet langer te belemmeren
In je Pad naar het Licht
 
Jouw Pad naar Verlichting
is de Weg naar Innerlijke Bevrijding,
Vrede, Geluk en Liefde
 
Vergeet nooit meer
Wie je bent!
 
In Onvoorwaardelijke Liefde,
Genezende Stralen van Licht,
Transformerende zuivering
En Bevrijdende Kracht
 
Ben Ik jullie geliefde broeder
Eén in Hart en Ziel
Aartsengel Gabriël
Vanuit de Oerbron
Waarin alle Energieën
Eén zijn
 
Arlette van der Hoeven ©
Crystal Webshop ©

www.crystalwebshop.nl
 

Lees meer

Kristallen Lezen

  Crystal Webshop     06-12-2013     Reacties (0)

Artikel 

Kristallen lezen

Er zijn vele verschillende manieren om edelstenen en kristallen te lezen. Ten eerste is het van belang dat je je goed leert aarden, zodat je de energie van de steen ook goed door je heen kunt laten stromen, en eventuele blokkades die het kristal bij je los maakt, gelijk kunt zuiveren, aarden en transformeren. Zodat je hierdoor niet geblokkeerd wordt in het contact. 

Daarna is de connectie met je hartchakra belangrijk. Want alleen als je je vanuit Liefde met een kristal verbindt, kun je zijn energie oppikken en er informatie van doorkrijgen. Evenals herinneringen, misschien verbinden met andere planeten, sterrenstelsels, vorige levens, enz. 

Kristallen zijn eeuwenoud en hebben dus ook eeuwenoude kennis in zich opgeslagen. Omdat niet iedereen even ver is in zijn ontwikkeling, laat het kristal alleen informatie los waar je ‘klaar voor bent’. Daarom kan een kristal ook met je ‘meegroeien’. Ook is hierin de wisselwerking belangrijk. Omdat je alleen door Liefde te géven, steeds meer Liefde zult ontvangen. En je hiermee jouw kristal ook laat Ontwaken en krachtiger wordt. 

Meditatie

Aardt je eerst heel goed door je te verbinden met het kernkristal van Moeder Aarde. Laat vervolgens een wit Licht vanuit de Oerbron via je kruinchakra naar binnen komen. Verwelkom dit Licht en deze Liefde en laat het je lichaam en aura omringen, ook als bescherming. Je kunt nu ook je Gidsen en Engelen aanroepen of welke energie je erbij wilt uitnodigen. 

Kijk eerst naar het kristal. Wat voel je als je ernaar kijkt, is het kristal helder, of juist niet. Wat voor gevoelens gaan door je heen als je naar het kristal kijkt. 

Neem het kristal in je handen, voel wat zijn energie met je doet. Soms voel je gelijk hoe een steen het beste in je handen past. Het kan ook zijn dat de steen ergens op je lichaam neer gelegd wil worden, op een bepaald chakra of pijnlijk deel van je lichaam. 

Om het kristal te lezen leg je het kristal op je derde oog of op je hartchakra (beiden afwisselend kan ook). 

Laat de energie van de steen tot je spreken. Wat voel je erbij? Krijg je tintelingen, voel je warmte of koude? Krijg je kleuren te zien? Het kan bij elk kristal verschillend zijn, maar ook bij hetzelfde kristal elke keer dat je je ‘afstemt’ weer verschillend. Al blijft de kern energie van het kristal wel hetzelfde, en zul je het kristal hieraan ook gaan herkennen.

Als je de energie van het kristal hebt leren kennen kun je een vraag stellen zoals: 

‘Wat mag jij voor mij gaan betekenen?’ 

Verwacht geen pasklaar antwoord (al kan dit wél gebeuren!), de energie van het kristal kan je ook al veel duidelijk maken. Er kunnen ook emoties los komen, zoals bijv. verdriet. Maar je kunt ook een enorm gevoel van overweldigende Liefde ervaren, of innerlijke vrede. Alsof je even helemaal Eén bent met alles en iedereen in de Kosmos.

Als je voelt dat je ‘klaar’ bent voor nu, ga je met je aandacht naar je benen en voeten. Je laat de wortels via je voeten weer opnieuw Moeder Aarde ingaan. En je bent goed geaard en in het Hier en Nu. 

Je pakt het kristal en bedankt het voor zijn inzichten. Vervolgens pak je pen en papier en schrijf je je ervaringen op in een dagboekje (met de datum erbij). Zodat je het altijd nog eens terug kunt lezen.

Als je op deze manier contact maakt met je kristallen, zullen ze steeds meer ‘tot je gaan spreken’ en zeer waardevolle Leermeesters kunnen zijn. Zij leren je om je eigen Licht weer te her-kennen in jezelf, en je te openen voor de Oerbron waaruit we allemaal afstammen. Kristallen zijn niets anders dan gestolde liefdes- en licht energie van deze Oerbron. Behandel ze dus altijd met respect. 

Als je niets voelt of ervaart, geef dan niet gelijk op. Misschien heeft het kristal eerst een uitgebreide reiniging nodig. Reinig het kristal dan met water, wierook, salie enz. en laad haar op rond andere kristallen, in een kristallen grid, altaar of in het zon- en maanlicht. Probeer het later opnieuw. 

Als het dan nog niet lukt, kan het ook te maken hebben met het feit dat je te druk in je hoofd bent, en dan is afstemmen heel erg moeilijk. Probeer dan eerst iets te doen wat je volkomen ontspant zoals bijv. een warm bad, of iets anders wat jou ontspant. En ga je in deze ontspannen houding pas afstemmen op het kristal. 

Het beste is om niets te verwachten en je helemaal Open te stellen. Want dan kan het kristal het makkelijkst ‘tot je spreken’. 

Sta er niet raar van te kijken als je in slaap valt in communicatie met het kristal. Je bent dan zo ontspannen en in harmonie, dat je in slaap kunt vallen. 

De energie van het kristal werkt dan ook door in je slaap, en je kunt heldere dromen of inzichten verkrijgen. Die je daarna misschien wel kunt herinneren.  Het kristal werkt ook sterk helend, dus je kunt ook in een zuivering belanden na het communiceren met het kristal. 

Arlette van der Hoeven ©

Crystal Webshop ©

www.crystalwebshop.nl 

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.