Kort email consult Runen Orakel
Heb je een vraag
Dan is dit runen orakel uitermate geschikt
Hierin wordt de algemene uitleg van de runen naar voren gebracht,
Maar ook wat het voor je betekent op het gebied van:
Liefde, werk, gezondheid en spiritualiteit
Met een aanvullende Boodschap vanuit de Engelen -energie en Oerbron 

Je kunt drie korte vraag stellen. Ik beantwoord geen toekomst vragen, want de toekomst creëer je zelf! Ook mag ik geen medische uitspraken doen. 

Het runen orakel is met name geschikt voor vragen die een richting aan kunnen geven bijv.:

-    Waarom blokkeer ik op liefdesgebied?
-    Wat is op dit moment een belangrijke les voor mij om te leren?
-    Hoe kan ik gelukkiger worden in mijn werk of relatie?
-    Welk thema staat centraal voor mij deze week, of deze maand?
-    Wat mag er door komen over mijn spirituele groei?
-    Ik ben bezig oud karma los te laten, patronen te doorbreken, wat wil het Universum mij hierover meedelen? 

De vraag wordt beantwoord door middel van afstemming op de Oerbron, hieruit kunnen ook verschillende energieën naar voren treden. 
Er wordt dan ook nog een persoonlijke Boodschap meegegeven. 

Ik heb van jou nodig:

Je volledige naam en roepnaam. En je email adres. Dit consult wordt per email verstuurd. 
Na de bestelling kun je het email consult binnen 3 tot 7 werkdagen verwachten. 

Er worden 5 runen getrokken (keltisch kruis) in het antwoord op jouw vraag, en deze worden uitgebreid toegelicht, met eigen interpratie en je ontvangt ook een korte channeling van Metatron hierbij. 

Al eeuwenlang worden runen gebruikt, en ik zie ze ook vaak tijdens healing en inwijdingen. Ze bevatten energie en heilige kennis. Die vaak verder gaat dan enkel de verstandelijke uitleg. Het is dus ook verstandig een tijdje op de runen tekens te mediteren, om te kijken wat het bij jou los maakt.
 

Dit email consult is ongeveer 5 tot 8 blazijden. Het tarief is gebaseerd op een 1,5 tot 2 uur reading. 

Voordat je het antwoord gaat lezen, vraag ik je tot rust te komen, je goed te gronden en je Open te stellen. Als je je op de juiste manier hierop afstemt, kan de Boodschap ook zeer helend werken. Sta Open voor wat er door mag komen, en wees bereid om eerlijk naar jezelf te kijken.


Van Wikipedia:

Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf ongeveer de 3e eeuw tot de 16e of 17e eeuw. Het bestaat uit letters samengesteld uit meestal rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in bijvoorbeeld steen of hout kunnen worden gekrast. Bij gebruik op metaal werden ook wel ronde vormen gebruikt. Het aanbrengen van runen werd destijds ook wel "ritsen" genoemd.[1] Futhark is de benaming voor verscheidene Oudgermaanse runenalfabetten. De term voor de wetenschappelijke bestudering van runenalfabetten, runeninscripties en hun geschiedenis, is runologie of runenkunde.

Runeninscripties zijn bekend van ca. 150 tot 1200 na Chr. en in Scandinavië nog een paar eeuwen langer. In Dalekarlië (Zweden) waren boeren aan het einde van de achttiende eeuw nog vertrouwd met runen. Na 800 na Chr. verloor het schrift op het Europese continent geleidelijk de concurrentiestrijd met het Latijns alfabet dat op scholen werd onderwezen. Het schrift werd voor allerlei boodschappen gebruikt, maar is vooral bekend van de runenstenen, die als herdenkingsmonumenten dienen. In bijna alle gebieden waar Germaanse volkeren (waaronder de Vikingen) zijn geweest, kunnen runeninscripties aangetroffen worden.

Met name in Scandinavië zijn runeninscripties te zien. Veel inscripties staan op runenstenen, herdenkingsstenen die werden opgericht langs belangrijke handelswegen. De Einangstein bij het Slidrefjord in Noorwegen is de oudst bekende runeninscriptie die nog op de oorspronkelijke plaats staat. De steen staat in de nabijheid van grafheuvels en restanten van moerasijzerwinning. De twee Runenstenen van Jelling zijn wellicht de bekendste stenen. In de buurt van Sleeswijk, nabij het oude Haithabu, zijn vijf runenstenen te vinden. Dit zijn reconstructies, de originele stenen bevinden zich in het museum van de stad.

Oorsprong en gebruiksduur
Het runenschrift heeft zekere overeenkomsten met het Latijnse, Griekse en Hebreeuwse alfabet. Volgens één theorie is het van Italische oorsprong. Het zou mogelijk ontleend zijn aan de Rhaetiërs, een volk dat in de eeuwen voor onze jaartelling in de Alpen woonde. De Rhaetiërs zouden op hun beurt hun schrift aan de Etrusken hebben ontleend, met wie zij in de Povlakte contact hadden. Andere theorieën spreken van een oorsprong bij de Feniciërs.

In het Zweedse Dalarna werden sommige kalenders nog tot in recente tijden in runen opgesteld, de tekens worden daarbij symbolisch gebruikt om tussen maanjaren en zonnejaren te kunnen rekenen voor christelijke feestdagen als Pasen. Daartoe werden aan het jongere futhark drie extra runentekens toegevoegd, Arlaug, Tvimadur en Belgthor, die echter geen klank- of letterwaarde kennen. Dalarna was ook de streek waar Johannes Bureus heen trok om het gebruik van de runen te bestuderen voor zijn Runa-ABC-boken. In landelijke streken van Noord-Europa werden runen nog zeer lang door het gewone volk gebruikt. 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 60,00
Aantal: Bestellen
Reviews

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.