Dit is een activatie van de Serafijn Engelen
LET OP, DIT IS GEEN INWIJDING

Ze werken met de witte, roze en gouden Vlam en Parels van het Licht.

De handleiding bevat een voorbereiding, hoe te aarden.

Zelf de activatie te citeren
En daarna een lange channeling van de Serafijn Engelen
Om de energieën te bekrachtigen in je systeem

De activatie is 16 blz.

Wie zijn de Serafijn Engelen?
Serafijn Engelen zijn de Engelen die het hoogste in orde zijn, ook wel genoemd, naast de troon van God staan.

Ze hebben 6 Engelen vleugels. Serafijn, komt van het Hebreeuwse woord 'Saraph', en dat betekent, 'branden'. Men zegt wel dat ze met 2 vleugels hun hoofd, en met 2 vleugels hun voeten bedekken, en met 2 vleugels vliegen.

In de Bijbel en Torah omschrijven ze liefde als "een brandend vuur, zoals een machtige Vlam". De Serafijn Engelen absorberen Gods pure Liefde, en schenken Licht en Liefde.

De Engelen die met de Serafijn Engelen samen werken zijn, Michael, Metatron en Seraphiel.

Seraphiel kennen veel mensen nog niet, het wordt de Engel van Zuivering genoemd, Hij brandt alle negatieve energie weg.

Seraphiel wordt vaak afgebeeld als grote Engel met het gezicht van een Engel, maar het lichaam van een Adelaar met brandend vuur.

Vuur is een zeer krachtig transformatie tool, en wordt enorm veel gebruikt bij spirituele Ontwaking. Het staat symbool voor het Ontwaken van de Goddelijke Vlam in je Hart, al ken deze Ontwaking ook zeker gevoeld worden.

Wie ervaart er niet tijdens een inwijding hitte of de dagen erna, het is een welbekend fenomeen.

Aartsengel Michaël kent iedereen wel, met zijn vlammende zwaard, die koorden los kan snijden, en de Waarheid kan weerspiegelen.

Metatron de Engel waarmee ik zelf het meeste samenwerk en alle inwijdingen begeleid. De Engel van de heilige geometrie.

Ik werk al jaren met de Serafijn Engelen, het is een zeer koesterende, maar ook krachtige energie. Hun energie is met name kristalhelder wit, met regenboog kleuren zoals de Angel Aura kwarts steen, en pastel roze. Maar ook zilver en goudkleurig.

Tijdens deze activatie wordt de connectie met de Serafijn Engelen geopend en geactiveerd in je systeem. Je zult je dus ook alleen aangetrokken voelen, als het al in je zit, en verder geactiveerd mag worden.

De Serafijn Engelen activeren je hartchakra, en helpen je het Goddelijke Licht in jezelf terug te vinden. Hierdoor kunnen zij oude pijn helen, denk aan innerlijk kind trauma, of een laag zelfbeeld.

Zij helpen je harts frequentie te verhogen, je Heilige Hart te laten Ontwaken. Alles in een rustig tempo, al naar gelang jouw systeem toelaat.

Ze zorgen voor een stevige uitlijning tussen de Aarde en de Kosmos/Oerbron energie. Waardoor de balans terugkeert, en je niet ‘weg hoeft te zweven’ om je veilig en verankerd te voelen.

Er wordt ook veel gewerkt met de witte, roze en gouden Vlam van Licht. Wit voor (uit)zuivering, sereniteit, bescherming, veiligheid. Roze voor koestering, creativiteit en verder openen van het hartchakra en Onvoorwaardelijke Liefde binnen te laten. Ook de pastel roze roos komt aan bod.

De gouden Vlam voor Verlichting, Bescherming en Ontwaking van de Gods Vonk, je verbinden met Pure Goddelijke Liefde vanuit de Oerbron.

Zij weerspiegelen het Hoogste Zuivere Transparante Licht van de Oerbron. In vele schakeringen, regenboog kleuren en doorzichtige kristallen, om aan jou te weerspiegelen dat de hoop en kracht binnenin je zit.

Ze helpen je om je angsten, onzekerheden, schuldgevoelens, schaamte, verdriet en boosheid te verbranden. Ze los te laten in het Eeuwige Licht der Liefde. Er is niks om je voor te schamen of onzeker over te voelen. Jij bent Licht. Altijd zul jij terugkeren naar je Bron, omdat dat is waaruit jij bestaat.

Je cellen pulseren Licht, mits je leert her-inneren wie je wérkelijk bent! Je Hart wil trillen op de allerhoogste frequentie, en zal zich openen tot de Ware God IN jezelf.

De Serafijn Engelen zijn er om je bij te staan, je angsten in de ogen aan te kijken, de Waarheid over jezelf te ontdekken. En alles met diepgaande liefde en nederigheid. Buigen Zij zich voor jou, dat je als Aarde Ziel dit Pad durfde te bewandelen. Ook al herinner je niet meer alles, je bent een grootse Ziel, je kunt alles bereiken wat je maar wilt!

Door je angsten tegemoet te treden, terug te kijken in die kristalheldere spiegel, dan zul je voorbij de angsten, de Waarheid zien over jezelf. En dan zie je je prachtige Hart Licht en Liefde terug stralen. Er zijn geen obstakels meer, alles is open en VRIJ. Niks hoeft onderdrukt te worden, je leeft niet vanuit zonde. Alle oude programmeringen mogen los gemaakt worden. Jij mag worden wie je wérkelijk bent.

 
Channeling van de Serafijn Engelen:

Geliefde Aarde Ziel,

Er is geen onderscheid tussen Ons
We zijn allen Licht Stralen
Van de Zuivere Bron der Liefde
U bent geboren in de stof
Maar binnenin u bevindt zich
Een Lichtkracht
Die alleen maar Strálen wil!

Uw Hart zingt u tegemoet
En laat u weten dat er andere werelden;
Andere dimensies zijn
Binnenin dat prachtige “oude” Hart
Die eeuwenoude wijsheden bevat
Herinneringen heeft aan de Bron

Er is een diepgaande Zuivering gaande
Zowel op de planeet
Als binnenin u
Er is ruimte voor de Waarheid
U heeft daar zélf voor gekozen
U wilde Zien en Wéten
Maar bovenal Vóelen
Dit is wat uw emoties met u doen
Ze zijn waardevol
En hoeven niet langer onderdrukt te worden

Oude energieën en machtsspelletjes van onderdrukking
Zijn niet langer van deze tijd
U bepaalt nu uw eigen werkelijkheid
U bepaalt waar u klaar voor bent

Heling is een keuze van binnenuit
Heling is een Innerlijk Weten
Wat u Waard bent
Heling is de Transparantie van de Ziel;
Die Groeien wil

Wij schenken u nu
De Witte Vlam der Goddelijke Liefde
Laat het uw Hart beroeren
En uw Bewustzijn openen
Uw innerlijk kind delen koesteren
En uw Ziel bekrachtigen

U bent Eén met het Goddelijke
In uzelf
Er is geen groter Licht
Dan Hier en Nu

Heling op Aarde
Begint van binnenuit
Bent u klaar om te Ontvangen?

U bepaalt uw eigen Weg
U mag Vrij vliegen
En aarden
Daar waar uw Hart naar verlangt

Wij zingen u toe
Vanuit Lichtende Liefde
Golven van Liefde
Overspoelen uw prachtige Hart
En schenken u de herinnering
Aan uw Eeuwig Thuis

Wij zijn de Serafijn Engelen

© Arlette
©
www.crystalwebshop.nl


Wat is een activatie?
Een activatie is je openstellen voor een energie waar jij je natuurlijk toe aangetrokken voelt, en zich dus al in jouw systeem/Blauwdruk bevindt.

De bekrachtiging is een soort gebed, je openstellen voor deze energie, maar de energie ook dóór je heen te laten werken. Het eigen te maken, via een harts frequentie, hoger dan deze Aarde. Het niet langer buiten je te plaatsen, afhankelijk te zijn van energieën buiten je, maar direct IN je Hart te mogen ervaren.

Het is een herinnering van wie je wérkelijk bent. Activeren, dat wat voor jou Bestemd is, in het Hier en Nu. En mede daarom kan deze activatie wel honderden keren gebruikt worden, het zal altijd passend zijn voor jouw proces, op dat moment.

Alles gaat om Zelf-Meesterschap, en dat zijn de tijden waarin wij leven. Je hebt altijd de keus om te veranderen, om je opnieuw te Verbinden met het Allerhoogste IN jou.

Hiermee ook al je lagere delen, schaduwzijde en ego te accepteren, want enkel in Liefde, kan men zichzelf waarlijk begrijpen. Er hoeft geen afkeer of angst te zijn van delen van jezelf die je liever zou onderdrukken, jij bent perfect in imperfectie, dát is Ware Liefde!

Er is geen andere weg, dan naar binnen keren.

De activaties zijn ontstaan uit zelf Bekrachtiging, Zelf-Meesterschap. En daar mijn tijd beperkt is, ik op deze manier ook hoop meerdere mensen te bereiken of op weg te helpen, en mijn channelings te delen. Aangezien er al meer dan 20 jaar nog steeds veel vraag naar is, en ik op deze manier velen kan helpen vanuit verschillende ‘ingangen’.

Hiermee een kleine schakel te mogen zijn in jouw proces van Zelf-Herinnering, Koestering en Overgave. Jij bent van niemand afhankelijk, jij bent zelf krachtig genoeg om dit Pad te bewandelen. En deze herinneringen aan de God(in) in jezelf, zal je op weg helpen, om terug te keren naar je Oorspronkelijke Staat van Zijn.

Achter de woorden van de channeling schuilt enorme energie, enkel voelbaar voor hen, die er Klaar voor zijn. Deze activatie zal dus alleen effect hebben, op hen die zich geroepen voelen vanuit hun hart en Ziel.

Het bestand mag niet met derden gedeeld worden, aangezien het channelen van de activaties, ook energie kost.

Dit pdf bestand kun je na betaling downloaden.


 
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 25,00
Aantal: Bestellen
Relevante producten
Reviews

Sorteren op:

Review toevoegen

Katia - 19-03-2023 15:21

Hoi, ik heb de Serafijn Engelen Activatie traag gelezen, met genoeg tijd tussen de paragrafen om de Magische overdracht van de woorden te kunnen opnemen. Ze bevatten een positieve vibratie waarbij daadwerkelijk energieën binnenkomen om hun werk te doen.

Dit heb ik ook ervaren bij de Lemurie Aktivatie, Tempel der Herinnering...

Reeds bij aanvang van de Serafijn Engelen Aktivatie kwam er een overvloedig gouden licht door me heen stromen, en de oefening van de Parels van Licht is zoo fijn.
De indaling van de Parels geeft een duidelijke inwerking, ik merk subtiele veranderingen in mijn persoonlijkheid, een verfijning die sowieso groei bewerkstelligd.

Ik heb de Aktivaties al meerdere keren gelezen en elke keer voelt het een beetje anders.
De zinnen lezen voelt als "Fijnproeven" voor mij en bevatten vele lagen, die ik graag wil ontdekken.

Veel dank, Arlette, hier kan ik nog lang op doorwerken 💜💙💚💛💗